top of page

JENNIFER GALLEGO

  

P S I C Ò L O G A 

T E R A P E U T A  O C U P A C I O N A L

P S I C O D R A M A T I S T A

La intervenció terapèutica es basa en ajudar a la persona en el seu desig de canvi.

És un espai on treballar la coneixença d'un mateix, esbrinant el per què i el per a què de les coses.

Construint noves eines personals per tal de crear un projecte de vida saludable i plaent.

 

bottom of page