top of page

Per què acudir a teràpia?

 

Per l'existència d'una demanda personal, per sentir-se involucrat en la demanda. Per desig de canvi.

 

Psicòloga en Sant cugat i barcelona

JENNIFER GALLEGO

  

Teràpia Adults

P S I C Ò L O G A 

T E R A P E U T A  O C U P A C I O N A L

P S I C O D R A M A T I S T A

 

 

Teràpia Individual presencial o on-line

 

Teràpia de grup

 

Psicodrama

 

Psicodansa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col. 22640 COPC

Col. 001 COTOC

bottom of page