top of page

Espai d'anàlisi dels processos psicològics del nen o de l’adolescent així com  del desenvolupament, entès l’infant com un tot:  ment, cos i entorn.  Es treballa a través del joc, la paraula, l'espontaneïtat i la creativitat.

JENNIFER GALLEGO

  

P S I C Ò L O G A 

T E R A P E U T A  O C U P A C I O N A L

P S I C O D R A M A T I S T A

 

Teràpia infants i adolescents

Psicòloga nens i adolescents

Teràpia Individual

 

Activitats psicomotrius de desenvolupament i anàlisi infantil

 

Teràpia de grup

 

Psicodrama

 

Psicodansa

.

bottom of page